English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   Shqip [sq]  

For thirty years, the Free Software Foundation has been seen as a guiding light for the free software movement, fighting for user freedom.

Help keep our light burning brightly by donating to push us towards our goal of raising $450,000 by January 31st.

$450k
314 k so far

Dit is een vertaling van een Engelse pagina.

Wat Jij Kunt Doen

Menus op deze paginna voor: Activisten - Ontwikkelaars - Beheerders - Webmasters - Vertalers.

Voor Vrije Software Activisten…

Steun lopende FSF campagnes

Steun alstublieft de FSF campagnes, zoals: tegen DRM, Upgrade from Windows 8, PlayOGG, tegen software patenten, OpenDocument, vrij BIOS, en tegen de ACTA. De overkoepelende organisatie voor de globale beweging voor vrije software is LibrePlanet.

Help de Strijd Tegen Software Patenten

Steun alstublieft stop software patenten wereldwijd. Steun met name de anti-software patenten akties in Europa. Bekijk de film Patent Absurditeiten en zegt het voort.

Vraag de WIPO zijn naam en doel te wijzigen

Steun deze verklaring die WIPO oproept zijn naam en doel te veranderen.

Breidt de Free Software Directory uit

Help de Free Software Directory: voeg nieuwe software pakketten toe, verbeter bestaande pakketten, en help met onderhoud.

Start een eigen GNU/Linux Gebruikersgroep in je omgeving en laat het ons weten

Voor verdere informatie: GNU Gebruikers Groepen.

Voor ontwikkelaars van software…

Werk mee aan software-projecten met hoge prioritei

zoals aangegeven op de FSF website.

Lever een bijdrage aan het GNUstep Project

Lever een bijdrage als gebruiker of ontwikkelaar aan GNUstep, een vrij, object-georiënteerde ontwikkelomgeving voor het maken van toepassingen en help het tot een volwaardige omgeving te maken.

Ontferm je over een verwaarloosd GNU pakket

Neem het beheer over van een GNU pakket: halifax, metahtml, orgadoc, polyxmass, teximpatient. We zijn verder op zoek naar mede-beheerders voor deze pakketten: aspell, gnuae, metaexchange, powerguru. Zie de webpagina's van het betreffende pakket voor meer informatie en dit algemene artikel over GNU pakketten en het beheer ervan en stuur dan een email aan maintainers@gnu.org wanneer je tijd en zin hebt.

Lever een bijdrage aan de ontwikkeling van een GNU pakket

Zie “help wanted” specifieke verzoeken om hulp bij het onderhoud van pakketten.

Maak van je programma een GNU pakket

Om van jouw vrije software toepassing een GNU pakket te maken, zie hulp bij het maken van een pakket.

Voor Systeembeheerders…

Hulp bij het beheer van Savannah

Hulp bij het onderhoud van vrije software hosting site sponsored door GNU: meer informatie.

Voor Webmasters…

Sluit je aan bij het GNU webmasters team

Meer informatie.

Voor Vertalers…

Sluit je aan bij het GNU vertaal team

Help bij het onderhoud van vertalingen op www.gnu.org: meer informate.

Ga tenslotte naar Hoe kun je het GNU Project helpen voor meer informatie.

Aktie menus voor: Activisten - Ontwikkelaars - Beheerders - Webmasters - Vertalers.

 [FSF logo] “Het is onze missie om de rechten van gebruikers van vrije software te beschermen, inclusief het recht om die software vrijelijk te kunnen kopiëren, gebruiken, bestuderen, veranderen en door te geven aan anderen.”

De Free Software Foundation is de hoofdsponsor van het GNU Besturingssysteem. Steun GNU en de FSF met de aankoop van handleidingen en andere gadgets, je bij de FSF aan te sluiten of met een schenking, direct aan de FSF of via Flattr.

naar begin