English [en]   Deutsch [de]   français [fr]   hrvatski [hr]   日本語 [ja]   Nederlands [nl]   polski [pl]   Shqip [sq]  

For thirty years, the Free Software Foundation has been seen as a guiding light for the free software movement, fighting for user freedom.

Help keep our light burning brightly by donating to push us towards our goal of raising $450,000 by January 31st.

$450k
314 k so far

Ta strona jest tłumaczeniem z angielskiego.

Podejmijcie działania

Na tej stronie są propozycje dla działaczy - deweloperów - administratorów systemów - webmasterów - tłumaczy.

Dla działaczy wolnego oprogramowania…

Wspierajcie obecne działania FSF

Wspierajcie działania FSF, w tym przeciwko DRM, Zrób upgrade z Windows 8, PlayOGG, przeciwko patentom na oprogramowanie, OpenDocument, wolny BIOS, przeciwko ACTA. Portal społeczności wolnego oprogramowania to LibrePlanet.

Pomóżcie walczyć przeciw patentom na oprogramowanie

Pomóżcie skończyć z patentami na oprogramowanie na całym świecie. W szczególności pomóżcie staraniom przeciw patentom na oprogramowanie w Europie. Obejrzyjcie i podzielcie się filmem Patent Absurdity [Absurd patentowy].

Wzywajcie WIPO do zmiany nazwy i celu funkcjonowania

Wesprzyjcie tę deklarację wzywającą do tego, aby WIPO (World Intellectual Property Organization) zmieniło swoją nazwę i cel.

Wzbogaćcie Katalog wolnego oprogramowania

Uzupełnij Free Software Directory poprzez umieszczanie nowych pakietów, aktualizowaniu istniejących wpisów lub pomagając w utrzymaniu.

Załóżcie Grupę Użytkowników GNU/Linuksa w swoim mieście lub kraju i prześlijcie nam informację o Waszej grupie

Więcej informacji na stronie Grupy użytkowników GNU.

Dla deweloperów oprogramowania…

Wesprzyjcie priorytetowe projekty wolnego oprogramowania

Jak wymienione na liście projektów o dużym znaczeniu na stronie FSF.

Wspierajcie projekt GNUstep

Wspierajcie jako użytkownicy i programiści projekt GNUstep, wolny, obiektowo zorientowany szkielet do tworzenia aplikacji. Pomóż mu przekształcić się w kompletne środowisko użytkownika.

Przejmijcie pakiet GNU pozbawiony opieki

Następujące pakiety potrzebują opiekuna: halifax, metahtml, orgadoc, polyxmass, teximpatient. A te pakiety szukają współ-opiekuna: aspell, gnuae, metaexchangepowerguru. Sprawdźcie strony konkretnego pakietu oraz ogólnej informacji o pakietach GNU i ich utrzymywaniu, a potem wyślij maila na adres maintainers@gnu.org jeśli masz czas i zainteresowanie przejęcia któregoś z tych projektów.

Wspierajcie rozwój pakietu GNU

Sprawdźcie listę „pomoc poszukiwana” od opiekunów pakietów.

Zróbcie ze swojego programu pakiet GNU

Aby Wasz pakiet był częścią Systemu GNU, przejrzyjcie informacje o rozpoczynaniu aplikacji.

Dla administratorów systemów…

Pomóżcie administrować Savannah

Pomóżcie utrzymywać stronę hostingu wolnego oprogramowania sponsorowaną przez GNU: więcej informacji.

Dla webmasterów…

Przyłączcie się do drużyny webmasterów GNU

Więcej informacji.

Dla tłumaczy…

Przyłączcie się do drużyny tłumaczy GNU

Pomóżcie aktualizować tłumaczenia www.gnu.org: więcej informacji.

Na koniec jest osobna strona Jak możesz pomóc Projektowi GNU, która ma więcej szczegółów i dodatkowe zadania.

Cele działań dla: działaczy - deweloperów - administratorów systemów - webmasterów - tłumaczy.

[logo FSF]„Nasza misja to chronić i szerzyć wolność używania, poznawania, powielania, modyfikowania i rozprowadzania oprogramowania oraz chronić prawa użytkowników wolnego oprogramowania.”

Fundacja Wolnego Oprogramowania jest główną organizacją sponsorującą System operacyjny GNU. Wspieraj GNU i FSF kupując podręczniki i drobiazgi, przyłączając się do FSF jako członek zrzeszony lub dając datek albo bezpośrednio do FSF lub przez Flattr.

Do góry strony